Prislista

Ett värderingsbesök är kostnadsfritt när det görs i försäljningssyfte. Vid besöket gör vi en evaluering av din bostad och skräddarsyr en säljplan för just dig.

Förmedlingstjänster

  • Aktielägenheter: Vår förmedlingsavgift är 4,5 % av det skuldfria försäljningspriset (eller enligt överenskommelse), minimiavgift 3950 €.
  • Fastigheter: Vår förmedlingsavgift är 4,5 % av det skuldfria försäljningspriset (eller enligt överenskommelse), minimiavgift 4950 €.
  • Utöver förmedlingsavgift debiteras en separat avgift på 290 € för dokument- och marknadsföringskostnader

Värderingstjänster

  •  Muntlig värdering som görs i försäljningssyfte är kostnadsfri
  • Skriftlig värdering av aktielägenheter från 460 €, fastigheter från 720 €
  • Upprättande av köpebrev från 450 €. För nödvändiga handlingar debiteras en separat avgift.

Köpuppdrag

  • Aktielägenheter från 3950 €
  • Fastigheter från 4950 €

 

Alla ovannämnda priser inkluderar moms 24 %.

Hyrestjänster

Vår förmedlingsavgift betalas då ett hyreskontrakt ingåtts. Avgiften motsvarar hyran för en månad + moms. Avgiften är till 100 procent avdragsgill i beskattningen av hyresinkomster.

 

Ta kontakt
företagare, mäklare, AFM, köpvittne
Mitt mål är att ge mina kunder en utmärkt tjänsteupplevelse, så att de även i fortsättningen vänder sig till mig i sina bostadsfrågor.
företagare, mäklare, AFM
En lyckad och lönsam bostadsaffär för Dig, är en hjärteangelägenhet för mig. Jag känner även till inredningsbranschen och hjälper Dig gärna i inredningsfrågor.