1. REKISTERINPITÄJÄ

Kiinteistönvälitys Living LKV Oy (Y-tunnus: 3012765-1) Vapaudentie 38 as 24, 65200 Vaasa, info(at)livinglkv.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nina Lassander
Puhelin: 040 838 3376
Sähköposti: nina.lassander(at)livinglkv.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kiinteistönvälitys Living LKV Oy - asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen, palvelusuhteen ja jäsenyyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä,joita  voidaan toteuttaa myös sähköisesti. 

Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Kiinteistönvälitys Living LKV Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä tietosuojalain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinoinnissa, mukaan lukien suoramarkkinoinnissa. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Kiinteistönvälitys Living LKV Oy:lle, ja on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy edellä mainitun yhtiön hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää edellä mainitun yhtiön palveluita muulla tavalla.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia perustietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Postiosoite

Etsittävän asunnon hinta-, sijainti- tms. toive tai arviokäyntiä koskeva pyyntö ja näihin liittyvän yhteydenottolomakkeen sisältö, sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet. Rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä rekisteröidyn selaimen tai muun päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio).

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

Järjestelmiimme tallennettuja aineistoja ei voi teknisistä syistä vaatia siirrettäväksi suoraan rekisterinpitäjältä toisen palveluntarjoajan järjestelmään.

Analytiikkatarkoituksia varten kerättyjen evästeiden tiedot siirtyvät Google Analytics -palveluun, joten Googlella on pääsy näihin tietoihin. Näissä tilanteissa Kiinteistönvälitys Living LKV Oy toimii rekisterinpitäjänä ja Google palveluntarjoajan roolinsa mukaisesti henkilötietojen käsittelijänä.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Kiinteistönvälitys Living LKV Oy:ltä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Toimitamme aineiston kuitenkin sähköisessä muodossa rekisteröidylle itselleen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Markkinointitarkoituksia varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään viisi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan pysyvästi Kiinteistönvälitys Living LKV Oy:n järjestelmistä.

11. REKISTERINSUOJAUS

Rekisteri sijaitsee Kiinteistönvälitys Living LKV Oy:n salasanasuojatulla palvelimella. Kiinteistönvälitys Living LKV Oy:n omat tietokoneet ovat varustettu salasanoilla ja niissä on asianmukaiset palomuurit.