företagare, mäklare, AFM, köpvittne
I mitt arbete som mäklare är jag positiv, driftig, kundorienterad och målinriktat. Det viktigaste är inte att åstadkomma en snabb bostadsaffär, utan att nå bästa möjliga resultat för såväl säljare som köpare. Dit når vi också ofta, därtill inom en relativt kort tid. Mitt mål är att ge mina kunder en utmärkt tjänsteupplevelse, så att de även i fortsättningen vänder sig till mig i sina bostadsfrågor.
Som vår kund får Du ett komplett tjänstepaket som skräddarsys utgående från Dina behov. Förutom fastighetsförmedlingstjänster ordnar vi också styling-, renoverings-, städ- och flyttjänster. Ta kontakt, så sätter vi i gång!
företagare, mäklare, AFM
Jag är en entusiastisk och öppen eldsjäl som brinner för en god kundservice. En lång erfarenhet som mäklarare har gett mig en utmärkt lokalkännedom och ett stort nätverk av kunder. En lyckad och lönsam bostadsaffär för Dig, är en hjärteangelägenhet för mig. Jag känner även till inredningsbranschen och hjälper Dig gärna i inredningsfrågor. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för Dig.
mäklare, delägare, AFM
Tillförlitlig, samvetsgrann och precis är egenskaper som beskriver mig i mitt arbete som fastighetsmäklare. Jag önskar ge mina kunder en helhetsbetonad och genomgående positiv serviceupplevelse. Med orubbligt engagemang jobbar jag mot vårt gemensamma mål - en lyckad bostadsaffär. Ett byte av hem skapar ofta en hel del frågor och tillsammans löser vi just Dina frågor på bästa sätt. Den bästa belöningen för ett slutfört uppdrag är nöjda kunder och en lyckad bostadsaffär för alla parter. Också i ärenden om hyresuppdrag kan Du vända Dig till mig - med en lång erfarenhet av hyresförmedling driver jag Ditt ärende med professionalitet och yrkesvana. Ta kontakt, så ser vi vad jag kan göra för Dig!